Cyri Cyw iâr a Chickpeas

Mae’r cyri yma’n flasus ac yn hawdd iawn i’w wneud! Cyw iâr fydda i’n ddefnyddio, ond mae’n gweithio’n dda hefo chickpeas yn unig os ydych chi’n llysieuwr/dim ffansi cig.   Cynhwysion; 1 nionyn wedi ei dorri’n fân 1 tsili coch wedi ei dorri’n fân 2 ewin garlleg wedi eu torri’n fân darn bach o sinsir…

Colslo Cêl

Mae cêl (Saesneg: Kale) yn uffernol o dda i chi – llawn maeth ac yn flasus os wyt ti’n ei baratoi yn iawn. Mae’n hawdd dod o hyd i fag o gêl mewn archfarchnadoedd dyddiau yma. Nesi ddod fyny efo’r ryseit yma i fynd efo’r BFC. Dwi hefyd yn defnyddio iogwrt yn hytrach na mayonnaise…

Diodydd Poeth

Efallai y gwnewch chi feddwl ddwywaith cyn archebu eich hoff ddiod poeth ar ôl gweld faint o siwgr sydd ynddyn nhw! Yn ôl ymchwil gan Action on Sugar dyma faint o siwgr sydd yn rai o’ch hoff ddiodydd poeth chi; Starbucks;  Grape with Chai, Orange and Cinnamon Venti – 25 llwy de o siwgr. Starbucks;…

Crymbl Afal a Mafon

Dwi’n mwynhau’r crymbl yma i frecwast efo ychydig o iogwrt. Os ydych chi’n prynu iogwrt, prynwch un full fat. Mae bwydydd low fat fel arfer yn cynnwys mwy o siwgr, sydd ddim yn dda!  Dwi fel arfer yn coginio’r crymbl ar brynhawn dydd Sul, ac yn ei gadw yn yr oergell am ryw 3 neu…

BFC (buckwheat fried chicken)

Swni’n awgrymu i bawb drio “buckwheat” – gwenith yr hydd ydy ei enw Gymraeg. Dydw i ddim yn dilyn deiet gluten free. Dwi’n defnyddio blawd buckwheat yn y ryseit yma achos bod o’n rhoi blas dwfn a chneuog i’r cyw iâr ond mae o digwydd bod yn flawd heb glwten. Cynhwysion (digon i fwydo 4)…