Crempogau Rhug, Siocled ac Oren

Gwledd melys i frecwast sy’n iawn bob hyn a hyn. Dwi’n hoffi’r cyfuniad o flawd rhug efo siocled – mae o’n ychwanegu lefel ychwanegol o flas i’r crempogau gyda’ blas siocled oren cyfarwydd. Defnyddiwch blawd plaen cyflawn os dydy blawd rhug ddim ar gael. Digon i wneud 6-8 crempog. Cynhwysion: 125g blawd rhug 50g blawd…

Crempogau Banana Bach

Rhywbeth gwahanol i ddiwrnod crempog ond mae hwn yn neis unrhyw adeg o’r flwyddyn – enwedig i frecwast neu “brunch”. Mae’r banana sych wedi’u malu yn ychwanegu crunch da fysa hefyd yn dda iawn ar ben uwd. Gefais i rywbeth tebyg i hwn tra ar wyliau yn Awstralia – y gwahaniaeth fwyaf oedd medru bwyta’r…

Jeli Afal a Iogwrt

Rhywbeth ysgafn a gwahanol i frecwast. Mae’n hawdd i’w baratoi – paratowch y noson cynt a fydd y jeli’n barod i fwyta yn y bore. Cadwch y jeli mewn jariau i fynd i’ch gwaith. Cynhwysion; 450ml sudd afal naturiol (hynny yw, nid “from concentrate” – sudd afal lleol fysa’n ddelfrydol, os nad un lleol, defnyddiwch…

Cacen “Gaws” Fegan

Allwch chi ddyfalu beth yw’r cynhwysyn arbennig sy’n gwneud y gacen “gaws” yma’n fegan a llawn protein? TOFU! Mae tofu wedi’u wneud o ffa soia – mae’n isel mewn braster ac yn gynhwysyn hyblyg iawn yn y gegin. Mae’n brotein llawn (gan gynnwys 9 asid amino hanfodol) sy’n ei wneud yn ddewis gwych i lysieuwyr…

Tameidiau Cneuen Goco

Cynhwysion: 200g o ddatys dates heb y garreg. 50g + 1 llwy fwrdd o gneuen goco wedi sychu a’i dorri’n fân 4 llwy fwrdd o peanut butter 20g o lugaeron sych Byddwch angen prosesydd bwyd reit fawr i baratoi’r rysáit yma. Dull: Rhowch y datys yn y prosesydd bwyd gyda 4 llwy fwrdd o ddŵr…

Cacen Sinsir Jamaica

Yr ysbrydoliaeth ar gyfer y rysáit yma ydy’r Jamaican Gingercake gan Mcvities. Yn o fy hoff guilty plesures! Ond does dim angen i neb deimlo’n euog am fwyta hon! Llawn ffibr ac yn gymharol isel mewn siwgr – perffaith fel snac fach felys. Cynhwysyn arall sy’n hollbresennol yn Jamaica ydy tatws melys neu sweet potato/…

Sgwariau Cnau a Siocled

Dwi o hyd yn chwilio am snacs iach, ond yn anffodus mae’r snacs iach sydd yn cael eu gwerthu yn y siopa yn dueddol o fod yn ofnadwy o ddrud. Felly’r wythnos yma es i ati i drio creu snac blasus a melys fy hun  Dyma ganlyniad fy arbrofi! Cynhwysion: 200g o dates (heb y…

Peli Ffrwythau

Gan bod y Nadolig yn agosau, roedden ni’n teimlo y dylen ni greu rysait addas ar gyfer yr ŵyl. A beth well na’r peli bach yma? Maen nhw’n blasu fel ‘Dolig, ac mor hawdd i’w paratoi. Cynhwysion: 100g o raisins 100g o sultanas 100g o prunes 100g o flawd almwnd 1 llwy de o cinnamon…

Picau Bach Llawn Daioni

Mae’r rysáit hon yn bell iawn o fod yn draddodiadol ond fe ddylai’r blas fod yn gyfarwydd iawn i chi! Mae Llawn Daioni wedi bod yn arbrofi gyda blawd coconyt yn ddiweddar – llawn ffibr a phrotein ac efo blas coconyt cynnil sydd ddim yn trechu blasau eraill. Gwneud tua 12 Cynhwysion; Blawd Coconyt 100g…

Bisgedi Almond, Ceirch a Syltana

Pam prynu paced o fisgedi o’r siop pan allwch chi wneud y rhain eich hunain? Maen nhw’n mor hawdd i’w paratoi, ac yn barod mewn ugain munud! Cynhwysion 100g o geirch 80g o flawd almond 1 llwy de o bowdr pobi 1 wy 3 llwy fwrdd o olew cneuen goco wedi toddi 1 llwy fwrdd…

Crempogau buckwheat a llus

Mae’r crempogau yma’n hawdd i’w gwneud ac yn grêt ar gyfer brecwast blasus neu fel pwdin. Mae’r rysáit yma’n ddigon ar gyfer 6 – 8 crempog. Cynhwysion 150g o flawd buckwheat 1 llwy de o bowdr pobi Pinsiad o halen 1 ŵy 150g o lus ½ llwy de o ecstract fanila 250ml o lefrith cyflawn…

Bara Banana

Mae hi wedi cymryd tipyn o amser i mi berffeithio’r rysáit yma, y tric yw defnyddio bananas aeddfed – rhai sydd bron iawn yn ddu. Dwi’n hoffi’r bara gyda “Jam” Banana a Choco a Chompot Afal (gweler isod) Cynhwysion; 230g Blawd Self Raising organig 30g Ceirch 1 pot o Laeth Enwyn Buttermilk 2 lwy fwrdd…