Pwdin Chia, Banana a Sinamon

Mae pwdinau chia yn hollbresennol gyda blogwyr a phersonoliaethau’r sin bwyd iach ond am reswm da – maen nhw’n flasus, hawdd ac yn llawn maeth. Mae ychwanegu hadau chia i mewn i hylif yn achosi, gydag amser, i nhw chwyddo i tua 10 gwaith eu maint gwreiddiol – mae hyn yn eu troi nhw  fewn…

Falafels

Mae falafels yn flasus ac yn grêt mewn pitta bread, fel rhan o salad neu fel snac. Maen nhw’n hawdd ac yn rhad i’w paratoi ac yn llawn protein. Digon i 2. Cynhwysion; 1 tun 400g o chickpeas 1 pupur coch 1 tsili coch 1 ewin garlleg 1 llwy de o cumin 1 llwy fwrdd…

Ffiled Porc, Corbwmpen, Eirin Gwlanog, Tsili a Mintys

Pwy fysa’n meddwl fod hwn yn fwyd diet?! Dwi’n falch iawn o’r pryd yma. Dwi wrth fy modd efo bwyd syml. Mae’r ffrwyth yn gweithio’n wych gyda’r porc ac mae’r tsili a’r mintys ar y corbwmpen yn sgrechian “HAF”! Mae’r pryd hwn yn cynnwys dipyn o brotein, ychydig o fraster iach mewn ffurf olew olewydd,…

Fajitas Cyw Iâr

Mae fajitas cartref mor hawdd i’w paratoi does dim angen prynu paced o’r siop. Digon i 4 Cynhwysion; 4 brest cyw iâr wedi eu torri yn stribedi 1 llwy de o cwmin 1 llwy de o bupur cayenne ½ llwy de o halen ½ llwy de o bupur 1 llwy de o bowdr garlleg 1 llwy…

Cyw Iâr, Salad Moron, a Tzatziki

Dwi wrth fy modd efo’r pryd yma. Dwi wastad yn ffafrio cluniau cyw iâr (chicken thighs) dros frest – mwy o flas, mwy “succulent” a rhatach. Mae’r salad moron yn un o’r salads prin sy’n elwa o gael amser i’r blasau gymysgu. Digon i 4. Cynhwysion; 8 Clun Cyw Iâr gyda’r asgwrn a’r croen 3…