Cawl Tomato a Pasta

Cawl hiraethus sy’n blasu mor gyfarwydd. Mae’r afal a’r llysiau melys yn gwneud i’r cawl flasu fel tun o gawl Heinz – sydd yn beth da!

Dwi’n defnyddio pasta siâp anifeiliaid i fod yn ciwt ond defnyddiwch unrhyw basta bach fel macaroni, orzo, neu basta arferol wedi’i dorri’n ddarnau bach.

Mae’n hawdd iawn gwneud y cawl yma’n fegan; peidiwch â chynnwys y menyn a’r croen parmesan.

Mae’r isod ar gyfer 6 porsiwn.

Cynhwysion;

Llwy fwrdd o olew olewydd

LLwy de o fenyn

Dwy nionyn wen, wedi’i phlicio a’i thorri’n denau

Un Cennyn, wedi’i dorri’n denau

Un foronen, wedi’i phlicio a’i thorri’n denau

Dwy nionyn wen, wedi’i phlicio a’i thorri’n denau

Un cenhinen, wedi’i dorri’n denau

Un coesyn seleri, wedii=’i dorri’n denau

Un ewin garlleg, wedi’i dorri’n denau

Un afal, wedi’i blicio a’i dorri’n denau

Llwy fwrdd o bast tomato

3 tun o domatos

100ml o laeth

Basil ffres, llond llaw

Llwy de o oregano sych

Llwy de o siwgr

400g o basta bach

Halen a phupur

Dull;

  1. Cynheswch sosban fawr ar wres canolig cyn ychwanegu’r olew a’r menyn. Coginiwch y nionyn, cenhinen, y seleri, moron, afal, a’r garlleg am tua 10 munud heb liw.
  2. Ychwanegwch y past tomato a’r oregano sych a choginiwch am 2 funud ychwanegol.
  3. Ychwanegwch 3 tun o domatos a llenwch y tuniau gwag gyda dŵr cyn eu hychwanegu i’r cawl. Ychwanegwch y llaeth, y basil a’r croen parmesan (os yn defnyddio) a choginiwch am tua 10 munud neu tan mae’r holl lysiau yn feddal. Ychwanegwch y siwgr a phinsiad o halen a phupur i flas.
  4. Blendiwch y cawl gyda blendr llaw tan yn llyfn. Ychwanegwch tua 500ml o ddŵr i’r cawl. Bydd y cawl yn edrych yn denau ond bydd startsh y pasta yn tewychu’r cawl yn sylweddol.
  5. Ychwanegwch y pasta a choginiwch yn y cawl am tua 10 munud gan gofio i droi’r cyfan yn aml i osgoi’r pasta sticio i waelod y sosban.
  6. Ychwanegwch halen i flas. Gwaenwch gydag ychydig o fasil a pharmesan ffres.