Cyw Iar wedi ei rostio â thatws, nionyn coch a tomato

Mae’r pryd yma’n grêt ar gyfer swper hawdd yn ystod yr wythnos. Mae o’n un o fy hoff brydau i. Cynhwysion: 4 Supreme Cyw iâr 2 nionyn coch 750g o datws newydd/neu datws bach 250g o domatos bach 2 lwy fwrdd o olew olewydd 1 llwy de o sage (sych neud ffres) 1 llwy de o…

Bara Banana

Mae hi wedi cymryd tipyn o amser i mi berffeithio’r rysáit yma, y tric yw defnyddio bananas aeddfed – rhai sydd bron iawn yn ddu. Dwi’n hoffi’r bara gyda “Jam” Banana a Choco a Chompot Afal (gweler isod) Cynhwysion; 230g Blawd Self Raising organig 30g Ceirch 1 pot o Laeth Enwyn Buttermilk 2 lwy fwrdd…

Madarch ar Dost â Wy

Brecwast neu ginio syml ond maethlon. Mae madarch yn isel mewn calorïau, yn isel mewn colesterol, ac yn isel mewn braster. Dwi wedi ychwanegu wy wedi’i botsio i’r pryd er mwyn cael mwy o brotein. Mae wyau yn un o’r ffynonellau protein rhataf a dwi wrth fy modd efo nhw. Byddwn i’n awgrymu i chi brynu…

Salad Gwyrdd a Halloumi

Mae llysiau gwyrdd yn llawn maeth ac yn rhan bwysig iawn o’ch diet. Felly dyma roi salad yn llawn llysiau gwyrdd at ei gilydd i chi!! Mae’r cynhwysion isod yn gwneud digon ar gyfer 4 platiad o salad. Dwi’n coginio’r isod i gyd ar brynhawn dydd Sul a chadw’r cynhwysion yn yr oergell ar gyfer…