Jeli Afal a Iogwrt

Rhywbeth ysgafn a gwahanol i frecwast. Mae’n hawdd i’w baratoi – paratowch y noson cynt a fydd y jeli’n barod i fwyta yn y bore. Cadwch y jeli mewn jariau i fynd i’ch gwaith. Cynhwysion; 450ml sudd afal naturiol (hynny yw, nid “from concentrate” – sudd afal lleol fysa’n ddelfrydol, os nad un lleol, defnyddiwch…