Peli Ffrwythau

Gan bod y Nadolig yn agosau, roedden ni’n teimlo y dylen ni greu rysait addas ar gyfer yr ŵyl. A beth well na’r peli bach yma? Maen nhw’n blasu fel ‘Dolig, ac mor hawdd i’w paratoi. Cynhwysion: 100g o raisins 100g o sultanas 100g o prunes 100g o flawd almwnd 1 llwy de o cinnamon…