“Jersey Royals” + dresin mintys

Rydym yng nghanol tymor y “Jersey Royals”. Mae blas y tatws newydd heb ei hail a dwi’n hoff iawn o baratoi nhw’n syml. Mae’r dresin mintys llawn bywyd ac yn mynd yn wych gydag unrhyw lysiau gwyrdd fel asbaragws, pys, ffa neu hyd oed brocoli. Cynhwysion; 500g  “Jersey Royals” Llond llaw o fintys ffres (tua…

Salad Brocoli rhôst, Cêl a Macrell

Salad iach sy’n berffaith ar gyfer bocs bwyd. Mae rhostio’r brocoli yn wych ar gyfer gwneud y llysieuyn ychydig mwy diddorol – grêt mewn cyri! Os dydych chi ddim yn hoff iawn o facrell, mae’n bosib newid hwn gydag unrhyw brotein arall megis cyw iâr neu tiwna. Neu, mae’n bosib cadw’r pryd yn llysieuol ac…

Salad B.L.T

Twist ar B.L.T traddodiadol wrth droi’r frechdan enwog i mewn i salad cynnes. Dwi’n torri lawr ar y carbohydradau wedi’i brosesu drwy ddefnyddio tortillas fel croutons yn hytrach na thafelli cyfan o fara ar gyfer brechdan. Mae’n hollol iawn i chi ddefnyddio unrhyw fath o fara ffes ar gyfer y croutons. Cynwhysion, digon i 2…

Golwyth Porc efo Oregano // Salad Tomato a Feta

Ar wyliau diweddar i Elounda ar ynys Creta, un o’r prydau gorau gefais i oedd barbeciw ar draeth anhygoel ddim yn bell o ynys Spinalonga. Roedd y bwyd yn syml; porc efo oregano a salad tomato. Dyma fersiwn Llawn Daioni o’r pryd bythgofiadwy yna yn edrych allan dros fôr las y Agean. Dwi’n defnyddio feta…

Salad Chickpeas

Dyma salad y gallwch chi ei baratoi os ydych chi ar frys. Does dim cynhwysion egsotig,  mae’n syml, yn flasus ac yn rhad. Cynhwysion 1 nionyn coch 1 tîn 400g o chickpeas ½ cucumber 100g o domatos bach 1 llwy de o flakes tsili 1 llwy fwrdd o sudd lemwn 1 llwy fwrdd o olew rapeseed/olew olewydd…

Ffiled Porc, Corbwmpen, Eirin Gwlanog, Tsili a Mintys

Pwy fysa’n meddwl fod hwn yn fwyd diet?! Dwi’n falch iawn o’r pryd yma. Dwi wrth fy modd efo bwyd syml. Mae’r ffrwyth yn gweithio’n wych gyda’r porc ac mae’r tsili a’r mintys ar y corbwmpen yn sgrechian “HAF”! Mae’r pryd hwn yn cynnwys dipyn o brotein, ychydig o fraster iach mewn ffurf olew olewydd,…

Cyw Iâr, Salad Moron, a Tzatziki

Dwi wrth fy modd efo’r pryd yma. Dwi wastad yn ffafrio cluniau cyw iâr (chicken thighs) dros frest – mwy o flas, mwy “succulent” a rhatach. Mae’r salad moron yn un o’r salads prin sy’n elwa o gael amser i’r blasau gymysgu. Digon i 4. Cynhwysion; 8 Clun Cyw Iâr gyda’r asgwrn a’r croen 3…

Salad Gwyrdd a Halloumi

Mae llysiau gwyrdd yn llawn maeth ac yn rhan bwysig iawn o’ch diet. Felly dyma roi salad yn llawn llysiau gwyrdd at ei gilydd i chi!! Mae’r cynhwysion isod yn gwneud digon ar gyfer 4 platiad o salad. Dwi’n coginio’r isod i gyd ar brynhawn dydd Sul a chadw’r cynhwysion yn yr oergell ar gyfer…

Llysiau wedi’u rhostio a Quinoa

Dwi’n aml yn cael y salad yma i ginio, byddaf yn ei baratoi ar ddydd Sul ac mae’n cadw yn yr oergell am ryw dri diwrnod. Cynhwysion: 180ml o olew olewydd 1 llwy fwrdd o fêl 1 llwy fwrdd o wholegrain mwstard Pinsiad o halen Pinsiad o bupur 1 butternut squash wedi ei blicio a’i…

Tabbouleh

Does dim sbigoglys (spinach) mewn tabbouleh traddodiadol; dim ond llwyth o berlysiau ffres – ond dwi wedi ychwanegu sbigoglys er mwyn ychwanegu mwy o faeth i’r pryd. Mae’n bosib newid y bulgur wheat am quinoa ond yn bersonol mae’n well gen i bulgur wheat. Mae’r rysáit yma’n gwneud digon i ddau berson. Cynhwysion; 100g o…