Toes “Cookie” Iach

Pwy arall sy’n hoffi toes ‘cookie’?! Roeddwn yn awyddus i droi rhywbeth sy’n cael ei weld fel “guilty pleasure” mewn i snac iach.  Gallwch roi unrhyw lenwad yn y toes. Mae rhain yn berffaith â choffi du neu wydriad o laeth oer! Bydd angen prosesydd bwyd arnoch. Cynhwysion; Digon i wneud rhwng 12 a 15…

Iogwrt Naturiol gyda Llys a Mafon

Dwi wastad yn cadw aeron wedi’u rhewi yn y ffrisyr. Maen nhw’n rhatach i’w prynu yn y siop ac mae’r blas yn grêt. Dwi’n cael hwn i frecwast neu ar ôl gwaith fel snac. Dwi hefyd yn gwneud un mewn jar fach i gael efo fy nghinio. Mae yna lwyth o siwgr mewn iogwrt low fat…

Peli Ceirch

Mae’r peli ceirch yma’n gret os ydych awydd rhywbeth melys. Dw i’n ychwanegu siocled du. Pan yn prynu siocled du byddaf yn gwneud yn siwr fy mod yn prynu siocled du o ansawdd, sydd yn cynnwys o leiaf 70% o cocoa.  Mae’n well i chi na siocled cyffredin ac yn fwy maethlon. Cynhwysion; 150g o geirch…

Crymbl Afal a Mafon

Dwi’n mwynhau’r crymbl yma i frecwast efo ychydig o iogwrt. Os ydych chi’n prynu iogwrt, prynwch un full fat. Mae bwydydd low fat fel arfer yn cynnwys mwy o siwgr, sydd ddim yn dda!  Dwi fel arfer yn coginio’r crymbl ar brynhawn dydd Sul, ac yn ei gadw yn yr oergell am ryw 3 neu…