Granola Cartref

Dwi wrth fy modd â granola cartref, mae mor syml i’w baratoi ac yn cynnwys lot llai o siwgr na’r granola sydd ar werth yn y siopau.  Dwi’n gweini granola â llefrith almwnd (gan nad ydw i’n hoffi llefrith) neu iogwrt, a lot o ffrwytha ffresh. Cynhwysion 40g o gnau cashew 20g o hadau pwmpen…

Pwdin Chia, Banana a Sinamon

Mae pwdinau chia yn hollbresennol gyda blogwyr a phersonoliaethau’r sin bwyd iach ond am reswm da – maen nhw’n flasus, hawdd ac yn llawn maeth. Mae ychwanegu hadau chia i mewn i hylif yn achosi, gydag amser, i nhw chwyddo i tua 10 gwaith eu maint gwreiddiol – mae hyn yn eu troi nhw  fewn…

Crempogau buckwheat a llus

Mae’r crempogau yma’n hawdd i’w gwneud ac yn grêt ar gyfer brecwast blasus neu fel pwdin. Mae’r rysáit yma’n ddigon ar gyfer 6 – 8 crempog. Cynhwysion 150g o flawd buckwheat 1 llwy de o bowdr pobi Pinsiad o halen 1 ŵy 150g o lus ½ llwy de o ecstract fanila 250ml o lefrith cyflawn…

Uwd Ceirch a Chia efo Afal wedi’u Caramaleiddio

Uuuuuuuuuuuwwwwwwwd!! Fel blanced gynnes yn y bore! Mae’r cymysgedd afalau yn ychwanegu ychydig o foethusrwydd i’r pryd – mae yna wastad groeso i unrhyw beth moethus ar unrhyw fore! Mae hadau chia yn cynnwys dipyn o Omega 3 sy’n wych i’ch corff mewn amryw o ffyrdd. Gallwch ddefnyddio ceirch yn unig os hoffwch chi. Mae’r…

Madarch ar Dost â Wy

Brecwast neu ginio syml ond maethlon. Mae madarch yn isel mewn calorïau, yn isel mewn colesterol, ac yn isel mewn braster. Dwi wedi ychwanegu wy wedi’i botsio i’r pryd er mwyn cael mwy o brotein. Mae wyau yn un o’r ffynonellau protein rhataf a dwi wrth fy modd efo nhw. Byddwn i’n awgrymu i chi brynu…

Prydau iach rhad!

Wythnos diwethaf bu Llawn Daioni ar Prynhawn Da yn paratoi prydau iach yn rhad.  Felly dyma rannu’r ryseitiau efo chi. Mae’r ryseitiau i gyd yn syml iawn i’w paratoi.   Brecwast ar gyfer 4 person Ceirch wedi ei socian Mae’r brecwast syml yma’n costio 37c y person. Cynhwysion; 600ml o lefrith cyflawn organig 300g o…

Galette

Mae Galettes yn boblogaidd yn Llydaw, maen nhw union fel crepe, oni bai am y blawd. Blawd buckwheat sydd yn cael ei ddefnyddio mewn Galette, sydd yn golygu bod dim gwenith na glwten ynddyn nhw. Mae’r isod yn ddigon o gymysgedd ar gyfer gwneud rhyw 5 Galette. Cynhwysion; 4 wŷ 200ml o lefrith 100g o…

Iogwrt Naturiol gyda Llys a Mafon

Dwi wastad yn cadw aeron wedi’u rhewi yn y ffrisyr. Maen nhw’n rhatach i’w prynu yn y siop ac mae’r blas yn grêt. Dwi’n cael hwn i frecwast neu ar ôl gwaith fel snac. Dwi hefyd yn gwneud un mewn jar fach i gael efo fy nghinio. Mae yna lwyth o siwgr mewn iogwrt low fat…

Crympets, Ricotta a Compot Llus

Dyma rysait perffaith ar gyfer Sul y Mamau. Cynhwysion; 2 grympet 2 lwy bwdin o ricotta 1/2 llwy de o fanila – dwi wedi defnyddio past fanila Llond llaw o lus (ffres neu wedi’u rhewi) 2 lwy de o fêl/surop agave/surop maple Dull; Rhowch y llus mewn powlen addas a’u rhoi yn y meicrodon am funud cyn…

Crymbl Afal a Mafon

Dwi’n mwynhau’r crymbl yma i frecwast efo ychydig o iogwrt. Os ydych chi’n prynu iogwrt, prynwch un full fat. Mae bwydydd low fat fel arfer yn cynnwys mwy o siwgr, sydd ddim yn dda!  Dwi fel arfer yn coginio’r crymbl ar brynhawn dydd Sul, ac yn ei gadw yn yr oergell am ryw 3 neu…