Selsig, Stiw Ffa Gwyn a Sbigoglys

Swper syml sy’n barod mewn tua 20 munud.

Mae’n well defnyddio selsig sydd efo dipyn o sbeis! Bysa rhywbeth fel cumberland yn ddewis da.

I fwydo 2.

Cynhwysion;

4 selsig o ansawdd da.

4 tomato

1 tin 400g o ffa cannellini, wedi’i ddraenio

1 nionyn, wedi’i dorri’n ddarnau bach

1 ewyn garlleg, wedi’u dorri’n fân

100g sbigoglys (spinach)

Llwy fwrdd o olew olewydd

Cennin syfi (chives) / Persli ffres, wedii dorri’n fân

Sudd lemwn

Dull;

  1. Cynheswch y gril i wres canolig uchel. Rhowch y selsig ar hambwrdd bobi. Hanerwch y tomatos a rhowch nhw ar yr hambwrdd pobi hefyd gydag ychydig o halen a phupur. Rhowch i goginio o dan y gril am ryw 20 munud neu tan mae’r selsig yn barod. Cofiwch i droi’r selsig bob hyn a hyn. Tra bod y selsig yn coginio, paratowch y stiw ffa.
  2. Cynheswch yr olew olewydd mewn sosban ac ychwanegwch y nionyn a’r garlleg i feddalu ychydig am ryw dair munud. Ychwanegwch y ffa cannellini a sblash bach bach o ddŵr a chymysgwch y cyfan yn ofalus i osgoi chwalu’r ffa. Ychwanegwch y sbigoglys a’r sudd lemwn cyn diffodd y gwres. Rhowch lid ar y sosban i adael i’r gwres gweddilliol wiltio’r sbigoglys. Ychwanegwch y perlysiau ffres halen a phupur i flas a rhowch i un ochr tan fod y selsig a’r tomatos yn barod.