Cyw iâr a Chapatis

Mae’r pryd yma’n flasus a hawdd i’w baratoi. Mae hi werth gwneud y Chapatis eich hunain gan ei bod nhw’n mor hawdd i’w paratoi.  Os nad oes gennych chi amser i’w gwneud nhw, byddai’n gweithio â bara pitta neu wraps. Mae’r bryd yma’n gwneud digon i 2.

Cynhwysion:

2 Frest cyw iâr

1 llwy fwrdd o olew olewydd

2 lwy fwrdd o bast madras

¼ fresychen goch

Llond llaw o ddail mint

2 lwy fwrdd o iogwrt naturiol

Y chapatis:

1 llwy de o halen

1 llwy fwrdd o olew

60ml o ddŵr cynnes

100 gram o flawd gram (ar gael yn y mwyafrif o archfarchnadoedd).

Dull:

 1. Torrwch y cyw iâr yn ddarnau.
 2. Rhowch y past madras mewn powlen, ac ychwanegu’r cyw iâr a chymysgu. Rhowch yn yr oergell tra’n paratoi gweddill y pryd.
 3. Torrwch y bresych yn stribedi tenau.
 4. Rhowch yr iogwrt a’r daily mint (wedi eu torri’n fan) mewn powlen cyn ychwanegu’r bresych a chymysgu. Rhowch yn yr oergell.
 5. Cynheswch badell ar wres canolig, a ffriwch y cyw iar tan fod bob darn wedi coginio. Os nad ydych chi’n gwneud y chapatis eich hunain, gweiniwch.

Os am wneud chapatis:

Digon ar gyfer 4 chapati.

 1. Rhowch y blawd gram mewn powlen. Mae hi werth rhoi’r blawd trwy ogor fan hyn.
 2. Ychwanegwch yr halen.
 3. Ychwanegwch yr olew a’r dŵr at y gymysgedd yn raddol a defnyddiwch eich dwylo i gymysgu’r blawd a’r dŵr tan ei fod fel toes. Os ydych chi’n gweld y gymysgedd yn mynd yn rhy wlyb gallwch ychwanegu mwy o flawd.
 4. Rhannwch y gymysgedd yn 4 darn, a’u siapio mewn i bedair pêl. Taenwch haen o flawd ar y bwrdd cyn dechrau rowlio’r chapatis. Mae angen sicrhau bod digon o flawd ar y rholiwr a’r bwrdd gan fod cymysgedd y chapatis yn eithaf sdici!
 5. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rholio’r chapatis yn denau.
 6. Cynheswch badell dros wres uchel. Does dim angen olew yn y badell. Rhowch y chapatis yn y badell, un ar y tro. Maen nhw angen coginio am ryw funud a hanner pob ochr.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s