Prydau iach rhad!

Wythnos diwethaf bu Llawn Daioni ar Prynhawn Da yn paratoi prydau iach yn rhad.  Felly dyma rannu’r ryseitiau efo chi. Mae’r ryseitiau i gyd yn syml iawn i’w paratoi.

prynhawn da

 

Brecwast ar gyfer 4 person

Ceirch wedi ei socian

Mae’r brecwast syml yma’n costio 37c y person.

ceirch wedi socian

Cynhwysion;

600ml o lefrith cyflawn organig

300g o geirch

4 llwy de o sinamon

4 llwy fwrdd o fêl

2 afal

Dull;

 1. Rhannwch y ceirch rhwng 4 jar, ac yna arllwyswch 150ml o lefrith i bob jar.
 2. Ychwanegwch lwy de o sinamon i bob jar
 3. Ychwanegwch lwy fwrdd o fêl i bob jar
 4. Cymysgwch y cynhwysion i gyd
 5. Rhowch y jariau yn yr oergell dros nos
 6. Yn y bore gratiwch hanner afal i bob jar

Does dim rhaid i chi ddefnyddio afal, gallwch ychwanegu unrhyw ffrwyth neu gnau. Os nad ydych chi’n hoffi’r syniad o fwyta ceirch yn oer gallwch ei gynhesu yn y microwave!

 

Cinio ar gyfer 4 person

Salad nwdls, llysiau a chyw iâr mewn letys gyda saws Satay

salad nwdls

Mae’r salad yma’n cadw yn yr oergell am ychydig ddyddiau felly mae’n bryd da i’w baratoi o flaen llaw ar gyfer cinio.  Mae’n costio 91c y person.

Cynhywsion;

Y salad;

1 foronen

4 spring onion

1/2 ciwcymbyr

1 tsili coch

olew olewydd

Llond llaw o goriander

2 nyth o nwdls wholwheat

2 lwy fwrdd o damarind neu soy sauce

2 thigh cyw iâr

Halen a phupur

Sudd ¾ leim

Letus little gem

Saws Satay;

2 lwy fwrdd o saws hoi sin

2 lwy fwrdd o peanut butter

2 lwy fwrdd o ddŵr berwedig

Sudd ¼ leim

Dull;

  1. Rhowch y cyw iâr yn y popty ar wres o 180 am ryw 45 munud (neu tan mae’r cyw iâr wedi coginio trwyddo). Ychwanegwch ddigon o olew olewydd a halen a phupur
  2. Coginiwch y nwdls yn dilyn y cyfarwyddiadau ar y paced
  3. Torrwch y foronen, ciwcymbr, tsili coch, spring onion yn stribedi tenau, a thorrwch y coriander yn ddarnau man.
  4. Pan mae’r nwdls yn barod arllwyswch ddŵr oer drostyn nhw a’u torri’n fân.
  5. Pan mae’r nwdls wedi oeri, cymysgwch nhw efo’r foronen, ciwcymbyr a stili coch
  6. Unwaith mae’r cyw iâr yn barod, tynnwch y croen a’u torri’n ddarnau mân. Pan maen nhw wedi oeri ychwanegwch nhw at y salad.
  7. Ychwanegwch y tamarin/soy sauce a sudd ¾ leim a chymysgu.
  8. Torrwch y dail oddi ar y letus Little Gem a gweinwch y salad yn y dail.

Y Saws;

 1. Cymysgwch y Peanut Butter a’r Hoisin a’r dŵr. Os hoffech chi saws fwy gwlyb, ychwanegwch fwy o ddŵr.

 

Swper ar gyfer 4 person

Fusilli gyda Brocoli, Tsili, Garlleg a Chickpeas

Mae yna ddigonedd o arlleg gwyllt yn tyfu yn ein coedwigoedd amser yma’r flwyddyn – ewch allan i gasglu peth i wneud y pryd yma’n rhatach fyth.  Mae’r pryd yn costio 86c y person.

DSC_0399

Cynhwysion;

Llwy fwrdd o olew olewydd

Sest a sudd 1 lemwn

70g o bersli ffres wedi ei dorri’n fan

1 tsili coch wedi’i sleisio’n fan

500g o fusilli brown (1 pecyn)

1 brocoli wedi ei dorri’n ddarnau bach

3 ewyn o arlleg wedi ei sleisio’n fan

250g o cherry tomatos wedi’i hanneru

Tin o chickpeas heb y sudd

Dull;

 1. Coginiwch y pasta mewn dŵr berwedig gyda digon o halen am ryw 10 munud.
 2. Ar ôl 5 munud rhowch y brocoli mewn efo’r pasta.
 3. Cynheswch badell fawr (digon mawr i ddal y pasta a’r brocoli) ac ychwanegwch olew olewydd a ffrio’r garlleg a’r tsili am ryw funud.
 4. Ychwanegwch y chickpeas a’r tomatos i’r badell a’u coginio am tua 2 funud gyda’r tsili a’r garlleg.
 5. Pan mae’r pasta yn barod draeniwch mewn colandr ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw cwpan o’r dŵr i’w ddefnyddio nes ymlaen.
 6. Ychwanegwch y pasta a’r brocoli yn syth i’r badell.
 7. Ychwanegwch y persli i’r badell a chymysgwch popeth.
 8. Ychwanegwch y dŵr oeddech chi wedi ei gadw i’r badell, mae hyn yn ychwanegu blas ac yn sicrhau nad yw’r pasta’n rhy sych.
 9. Ychwanegwch halen a phupur fel bo’r angen a’i fwyta’n syth.

 

Fusilli gyda Brocoli, Chicpeas, Tsili a Garlleg
Hawlfraint: Llawn Daioni

Hawlfraint: Llawn Daioni

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s